”DANI U VALI” JE 2. MEĐUNARODNI FESTIVAL BRODOVA, MORA I MORNARA KOJI SE ODRŽAVA U STARIGRADU NA OTOKU HVARU.