JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA VINA za XXVI. Međunarodni Marko Polo Festival pisme i vina Korčula