Uspješna godina za CISAC i za kreativce diljem svijeta – zaključak je upravo objavljenog godišnjeg izvješća Međunarodne konfederacije društava autora i skladatelja CISAC, čiji je član i HDS ZAMP.

Brojke kažu kako je u 2017. (za koju se odnose objavljeni podaci) za više od 4 milijuna kreativaca u 122 zemlje svijeta prikupljeno ukupno 9,6 milijardi eura autorskih naknada! Riječ je o rastu od 6.2% u odnosu na godinu ranije, a od 2013. rast iznosi čak 28.2%.

Nastavlja se i trend rasta prikupljenih naknada s digitalnih servisa: s 1,27 milijardi eura zabilježile su rast od 24% te tako čine 13.2% udjela ukupno prikupljenih sredstava.

Glazbena prava zabilježila su rast od 28.3%, dok su najveći skok imaju audiovizualne umjetnosti (28.9%) te vizualne umjetnosti čiji su iznosi porasli čak 67.5%! Europa i dalje prednjači u prikupljenom iznosu s više od 5,4 milijarde eura, slijede je USA i Kanada (2,1), Azija (1,3), Južna Amerika (0,6) te Afrika sa 75 milijuna eura.

Predsjednik CISAC-a, Jean-Michel Jarre, u predgovoru izvješću istaknuo je izglasavanje EU Direktive kao prijelomni događaj godine za kreativce te putokaz za ostatak svijeta. „Velike tehnološke tvrtke proizvele su fantastične inovacije i ključni su partner nas kreativaca. Ipak, moramo se suočiti sa stvarnošću, a to je njihov inherentan interes za slabljenjem autorskih prava. Nikada ne smijemo smetnuti s uma da smo upravo mi, kreativci, gorivo digitalnog svijeta, a ne tehnološke tvrtke“, zaključio je Jarre.

Kompletno izvješće CISAC-a na engleskom jeziku dostupno je na linku.