Međunarodni Marko Polo Festival pisme i vina održava se tradicionalno u Gradu Korčuli od 1996. godine.

U sklopu festivala se od 1996. godine održava tradicionalno kušnja vina na kojoj imaju pravo sudjelovati

proizvođači vina iz cijelog svijeta.