Skladbom ”Domovina” autora teksta Željka Pavičića Mirko Švenda Žiga je osvoji Grand Prix XXIV. Međunarodnog Marko Polo Festivala – Korčula 1999.